Politica privind calitatea

Politica privind calitatea

Noi, TESS INDUSTRIE, cu domeniul de aplicare in Productie si comercializare de piese si subansamble auto si confectii metalice definim Politica in domeniul calitatii, a mediului si a sanatatii si securitatii ocupationale ca fiind « Indeplinirea si depasirea cerintelor si asteptarilor partenerilor, prin reducerea impactului negativ asupra mediului si a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ».
Pentru realizarea acestui deziderat directiile generale asumate de catre Tess Industrie sunt:
 Adoptarea unei atitudini proactive si implicarea angajatilor in procesul de imbunatatire continua pentru satisfacerea cerintelor si anticiparea necesitatilor viitoare ale clientilor.
 Asigurarea întretinerii si exploatarii corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor din dotare, luând in considerare diminuarea impactului negativ asupra mediului, sanatatii si securitatii la locul de munca.
 Instruirea si constientizarea întregului personal privind problemele de protectia mediului, sigurantei si sanatatii la locul de munca.

Managementul de cel mai inalt nivel se angajeaza pentru realizarea urmatoarelor obiective generale:
1. Cresterea permanenta a încrederii si satisfactiei clientilor.
2. Asigurarea dezvoltarii durabile a organizatiei prin imbunatatirea continua a eficacitatii si a performantelor sistemelor de management.
3. Constientizarea personalului prin instruire, implicare activa si motivare.
4. Controlarea si luarea masurilor pentru reducerea resurselor utilizate, de prevenire a emisiilor si poluantilor din ariile de productie, a ranirilor si a îmbolnavirilor profesionale.
5. Colectarea selectiva a deseurilor si valorificarea / eliminarea lor prin centre specializate.
6. Conformarea cu cerintele legale si alte cerinte referitoare la protejarea mediului si a obligatiilor individuale in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale.

Prezenta declaratie de politica este elaborata conform cerintelor standardelor ISO 14001 :2005, OHSAS 18001 :2008 si ISO TS 16949 :2009 , este comunicata personalului din TESS INDUSTRIE, si disponibila partenerilor si partilor interesate pe site-ul companiei, este analizata pentru adecvarea ei si constituie tematica de instruire în fiecare an si este cadrul pentru stabilirea si analiza obiectivelor si tintelor de mediu, sanatate si securitate ocupationala si cele de calitate.
25.11.2016 DIRECTOR GENERAL,
Alexandru-Traian Carbunarea

Misiunea si viziunea firmei

Politica privind calitatea